Quái Vật Không Gian 4: Tái Sinh | Alien: Resurrection (1997)116 phút

Quái Vật Không Gian 4: Tái Sinh | Alien: Resurrection (1997)

120 Ngày Ở Địa Ngục Trần Gian | Salò Or The 120 Days Of Sodom (1975)113 Phút

120 Ngày Ở Địa Ngục Trần Gian | Salò Or The 120 Days Of Sodom (1975)

Giáo Sĩ Diệt Ma Cà Rồng | Priest (2011)80 phút

Giáo Sĩ Diệt Ma Cà Rồng | Priest (2011)

Quái Vật Sương Mù | The Mist (2007)125 phút

Quái Vật Sương Mù | The Mist (2007)

Vùng Đất Quỷ Dữ 6125 phút

Vùng Đất Quỷ Dữ 6

13 Oan Hồn | Thir13en Ghosts (2001)100 phút

13 Oan Hồn | Thir13en Ghosts (2001)

Họa Bì | Painted Skin (2008)100 phút

Họa Bì | Painted Skin (2008)

Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm | Goosebumps (2015)103 Phút

Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm | Goosebumps (2015)

Đạo Mộ Bút Ký | The Lost Tomb (2015)Tập 12/12

Đạo Mộ Bút Ký | The Lost Tomb (2015)

Tách Biệt | Split (2017) Full HD Vietsub117 phút

Tách Biệt | Split (2017) Full HD Vietsub

Alien: Covenant (2017) | Khế Ước Quái Vật Ngoài Hành Tinh122 phút

Alien: Covenant (2017) | Khế Ước Quái Vật Ngoài Hành Tinh

Quỷ Ám | Incarnate (2016)92 phút

Quỷ Ám | Incarnate (2016)

Đừng Gõ Cửa Hai Lần | Dont Knock Twice (2017)

Đừng Gõ Cửa Hai Lần | Dont Knock Twice (2017)